ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การอ้างอิงเซลล์ในสูตรคำนวณโดยใช้ชื่อหัวคอลัมน์

จาก วิกิตำรา

เมื่อต้องการอ้างอิงเซลล์ในสูตรคำนวณที่มีชื่อหัวคอลัมน์ เราอาจใช้ชื่อคอลัมน์นั้นแทนตำแหน่งเซลล์ได้ เช่น ในตัวอย่างเราสามารถพิมพ์ “=จำนวน*ราคา” แทนการใช้สูตร “=D5*E5” ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะทำให้การเขียนสูตรสะดวกเพราะเราไม่ต้องจดจำชื่อเซลล์แล้วยังทำให้สูตรดูเข้าใจง่ายด้วย โดยเมื่อเราคัดลอกสูตรที่อ้างอิงชื่อคอลัมน์นี้ Calc จะเปลี่ยนเซลล์ที่อ้างอิงให้โดยอัตโนมัติทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอ

  1. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ G5 ถึง G7 ที่จะตั้งชื่อเป็นหัวคอลัมน์แรก
  2. เลือกคำสั่ง Insert>Names>Define (แทรก>ชื่อ>กำหนด) เพื่อเข้าสู่หน้าต่างกำหนดชื่อ
  3. พิมพ์ชื่อหัวคอลัมน์แรกที่เราต้องการ ให้เป็นชื่อว่า จำนวน
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อตกลงการกำหนดชื่อที่ต้องการ
  5. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ H5-H7 ที่จะตั้งชื่อเป็นหัวคอลัมน์ที่สอง
  6. เลือกคำสั่ง Insert>Names>Define (แทรก>ชื่อ>กำหนด) เพื่อเข้าสู่หน้าต่างกำหนดชื่อ
  7. พิมพ์ชื่อหัวคอลัมน์ที่สองที่เราต้องการ ให้เป็นชื่อว่า ราคา
  8. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อตกลงการกำหนดชื่อที่ต้องการ
  9. ใส่สูตรคำนวณโดยนำชื่อหัวคอลัมน์ที่เรากำหนด มาใส่สูตรเป็น “=ราคา/จำนวน” แล้วคัดลอกลงมา

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]