ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ Autosum

จาก วิกิตำรา

Autosum เป็นคำสั่งหนึ่งที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ในกลุ่ม Spreadsheet เช่น Microft Excel , Numbers

เนื่องจาก SUM เป็นฟังก์ชั่นที่มีการใช้งานมาก Calc จึงมี Autosum ที่สามารถหาผลรวมได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาใช้ฟังก์ชั่นนำร่องอัตโนมัติ หรือเขียนฟังก์ชั่น SUM ทุกครั้งที่ต้องการหาผลรวมตัวเลขในกลุ่มเซลล์

  1. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม จะแสดงสูตรการหาผลรวมของเซลล์ โดยจะพิมพ์ฟังก์ชั่น “SUM(..)” ในเซลล์ที่เราเลือกให้โดยอัตโนมัติ
  3. แดรกเมาส์กำหนดกลุ่มเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม
  4. กดปุ่ม ที่อยู่บนคีย์บอร์ดก็จะได้ผลรวมของกลุ่มเซลล์ตามที่เรากำหนด