ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง

จาก วิกิตำรา

การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง เป็นการกำหนดขอบเขตของข้อความในเอกสาร โดยการกำหนดค่าที่ไม้บรรทัด ซึ่งมี 3 ค่าที่กำหนดได้คือ กั้นหน้า กั้นหลัง และการกำหนดระยะในบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า โดยการกำหนดกั้นหน้าหลังนี้จะมีผลต่อข้อความในย่อหน้าที่เลือกทั้งหมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ มีข้อความอยู่ 2 ย่อหน้า เราจะกำหนดให้ย่อหน้าแรกมีความกว้างน้อยกว่าย่อหน้าที่ 2 โดยปรับกั้นหน้าและกั้นหลังใหม่

  1. คลิกเมาส์ตรงย่อหน้าที่เราต้องการตั้งระยะกั้นหน้าหลัง
  2. เลื่อน ไปที่ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของไม้บรรทัดแล้ว คลิกเมาส์ค้างเอาไว้ แล้วลากเมาส์เพื่อกำหนดระยะกั้นหน้า
  3. เมื่อปล่อยเมาส์จะสังเกตว่าข้อความด้านซ้ายมือจะถูกกำหนดขอบเขตโดยกั้นหน้า
  4. เลื่อน ไปที่ซึ่งอยู่ด้านขวาของไม้บรรทัดแล้ว คลิกเมาส์ค้างเอาไว้ แล้วลากเมาส์เพื่อกำหนดระยะกั้นหลัง
  5. เมื่อปล่อยเมาส์จะสังเกตว่าข้อความด้านขวามือจะถูกกำหนดขอบเขตโดยกั้นหลัง
  6. เลื่อน ไปที่ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของไม้บรรทัดแล้ว คลิกเมาส์ค้างเอาไว้ แล้วลากเมาส์เพื่อกำหนดระยะของบรรทัดแรก
  7. สังเกตข้อความในบรรทัดแรกถูกกำหนดขอบเขตตามที่กำหนด

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการกั้นหน้าหลังจะมีผลเฉพาะกับย่อหน้าที่เลือกเท่านั้น หมายความว่าถ้าเราคลิกเมาส์ที่ย่อหน้าถัดไปในตัวอย่าง จะเห็นว่าการกั้นหน้ากั้นหลังของย่อหน้าที่ 2 นี้แตกต่างจากที่เรากำหนดให้กับย่อหน้าแรก

NOTE ถ้าเราไม่เห็นไม้บรรทัดที่ใช้กำหนดกั้นหน้ากั้นหลัง ก็ให้สั่งแสดงไม้บรรทัดได้ โดยเลือกเมนูคำสั่ง View> Ruler (มุมมอง>ไม้บรรทัด)