ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างงานพรีเซนเตชั่นชิ้นใหม่

จาก วิกิตำรา

เมื่อได้เข้าโปรแกรมนำเสนอแล้ว ก็จะพบกับหน้าจอให้เรากำหนดวิธีสร้างสไลด์ ซึ่งโปรแกรม Impress ของ OpenOffice.org นี้เราจะสร้างงานพรีเซนเตชั่นจากสไลด์เปล่า โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จากหน้าต่าง Presentation Wizard (นำร่องการนำเสนออัตโนมัติ) เป็นการเลือกชนิดของงานพรีเซนเตชั่น ที่จะเปิดใช้งาน โดยมีรูปแบบให้เลือกดังนี้

ให้เราเลือก Empty Presentation (การนำเสนอว่างเปล่า) เพราะเป็นการสร้างงานนำเสนอชิ้นแรก ซึ่งเราจะไม่สามารถเรียกใช้จากแม่แบบได้

 1. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 2. คลิกเมาส์เลือกการแสดงผลลัพธ์เป็น Screen (จอภาพ)
 3. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 4. เลือกลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนสไลด์ โดยให้เราคลิกเมาส์ ที่ปุ่ม (แสดงตัวอย่าง) ด้วยเพื่อดูผลลัพธ์ของลักษณะพิเศษที่เรากำหนดค่า
 5. เลือกความเร็วของภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ ช้า ปานกลาง และเร็ว# เลือกชนิดของการนำเสนอ โดยมีรูปแบบให้เลือก ดังนี้
 6. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่น
 7. เลือกเค้าร่างของการนำเสนอ จากแท็บ Layouts ทางด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรมเพื่อจัดวางองค์ประกอบสไลด์ที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการมากที่สุด ดังนี้
 8. พิมพ์ข้อความลงในกรอบของสไลด์และหัวข้อย่อย
 9. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อนำภาพมาใส่ในงานพรีเซนเตชั่น
 10. เลือกไฟล์ภาพตามที่ต้องการ
 11. คลิกเมาส์ปุ่ม
 12. ผลลัพธ์งานนำเสนอหลังจากกำหนดองค์ประกอบต่างๆ เรียบร้อย

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]