ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ ของแผนภูมิ

จาก วิกิตำรา

หลังจากการสร้างแผนภูมิเสร็จสิ้น เราสามารถกลับไปปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ และส่วนประกอบย่อยของแผนภูมิได้ เช่น ถ้าแผนภูมิที่สร้างไม่มีหัวข้อหรือชื่อแกน เราสามารถกลับไปเพิ่มได้ โดยการคลิกเมาส์ในบริเวณที่ว่างในรูปแผนภูมิ (Chart Area) และคลิกที่ Format (รูปแบบ) จะแสดงตัวเลือกต่างๆ ให้เราปรับแต่งแผนภูมิได้

• Title (ชื่อ) ปรับแต่งในส่วนของชื่อหลัก

• Axis (แกน) ปรับแต่งส่วนของแกนแผนภูมิ

• Grid (เส้นแนว) ปรับแต่งในส่วนของเส้นตาราง

• Legend (คำอธิบายแผนภูมิ) ปรับแต่งส่วนคำอธิบายแผนภูมิ

ปรับแต่งในส่วนของชื่อหลัก

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราปรับแต่งชื่อหลักของแผนภูมิได้โดยมีแท็บต่างๆ ดังนี้


ปรับแต่งส่วนของแกนของแผนภูมิ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถปรับแต่งแกนของแผนภูมิทั้ง 2 แกน คือ แกน X และแกน Y ให้มีลักษณะตัวอักษร และรูปแบบอักขระที่เราต้องการได้ เพื่อความชัดเจน โดยเลือกการปรับแต่งแกนทั้งหมด ซึ่งจะสามารถปรับแต่งได้ทั้ง 2 แกนพร้อมกัน โดยเลือกคำสั่ง Format>Title>All Titles (รูปแบบ>ชื่อ>ชื่อทั้งหมด) จากนั้นเลือกปรับแต่งส่วนที่ต้องการ

ปรับแต่งในส่วนของเส้นตาราง

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถปรับแต่งในส่วนของเส้นตารางของแผนภูมิ ให้มีลักษณะของเส้นตารางที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีเส้นตารางให้เราเลือกหลายรูปแบบ โดยเลือกคำสั่ง Format>Grid>All Grids (รูปแบบ>แกน>แกนทั้งหมด) จากนั้นเลือกปรับแต่งส่วนที่ต้องการ

ปรับแต่งส่วนของผนังแผนภูมิ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถปรับแต่งพื้นหลังของแผนภูมิให้มีสีหรือเส้นบรรทัด ความโปร่งแสงกับส่วนที่เป็นผนังของแผนภูมิ เพื่อให้ดูโดดเด่นขึ้นได้โดยเลือก Format>Chart Wall (รูปแบบ>ผนังแผนภูมิ) และเลือกปรับแต่งส่วนที่ต้องการ

ปรับแต่งในส่วนของพื้นที่แผนภูมิ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถที่จะปรับแต่งพื้นที่แผนภูมิให้มีฉากประกอบที่สวยงามให้กับแผนภูมิได้ เช่น ใส่เส้นบรรทัด, สี และความโปร่งแสงให้กับพื้นที่แผนภูมิ โดยเลือก Format>Chart Area (รูปแบบ>พื้นที่แผนภูมิ) และเลือกปรับแต่งส่วนที่ต้องการ

แสดงและกำหนดตำแหน่งจัดวางคำอธิบาย

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Legend คือ คำอธิบายแผนภูมิ เราสามารถปรับตำแหน่ง Legend ได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Legend จากนั้นไปที่แท็บ Position (ตำแหน่ง) และเลือกตำแหน่งจัดวาง Legend ที่ต้องการ


การใช้ค่ากำกับข้อมูลในแผนภูมิ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เรากำหนดให้แสดงค่ากำกับข้อมูลในแผนภูมิในแต่ละแผนภูมิได้ โดยดับเบิ้ล คลิกที่แท่งแผนภูมิแต่ละแท่ง เพื่อเลือกให้มีการกำหนดค่ากำกับข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไปได้อย่างชัดเจน สำหรับตัวเลือกต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

แสดงคำอธิบายแผนภูมิ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถกำหนดให้มีการแสดง หรือไม่แสดงคำอธิบายของแผนภูมิได้ โดยการคลิกเมาส์ปุ่ม ให้ยุบลงถ้าให้มีการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ แต่หากไม่ให้มีการแสดงคำอธิบายแผนภูมิก็ให้คลิกเมาส์ปุ่ม นี้อีกครั้ง

แสดงเส้นตารางแนวนอนและเส้นตารางแนวตั้ง

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากเราต้องการให้มีเส้นตารางปรากฏขึ้นทั้งแนวนอนและแนวตั้งของแผนภูมิให้คลิกเมาส์ปุ่มเพื่อกำหนดเส้นตารางในแนวนอนและคลิกเมาส์ปุ่มเพื่อกำหนดเส้นตารางในแนวตั้งแต่หากไม่ต้องการให้มีการแสดงเส้นตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้งก็ให้คลิกเมาส์ปุ่มทั้งสองนี้อีกครั้งหนึ่ง

การย้ายตำแหน่งส่วนประกอบย่อยในรูปแผนภูมิ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถย้ายตำแหน่งส่วนประกอบย่อยในแผนภูมิเช่นชื่อเรื่องแผนภูมิคำอธิบายหรือ Legend โดยการคลิกเมาส์เลือกส่วนประกอบนั้นจะปรากฏกรอบล้อมรอบส่วนนั้นเลื่อนไปที่เส้นขอบคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้และแดรกเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ

สำหรับส่วนประกอบย่อยอื่นๆ ในแผนภูมิที่เราคลิกเมาส์เลือกได้มีดังนี้

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

TIP

ในแผนภูมิที่มีส่วนประกอบย่อยมากมาย การใช้เมาส์เลือกส่วนที่เราต้องการ บางครั้งอาจทำได้ยาก ในกรณีเช่นนี้ขอแนะนำให้เลื่อน ไปอยู่เหนือส่วนที่ต้องการก่อนแต่ยังไม่คลิกเมาส์เลือกเพื่อให้ Calc แสดงชื่อส่วนประกอบนั้นให้เห็น ถ้าเป็นส่วนประกอบที่เราต้องการจึงค่อยคลิกเมาส์เลือก