ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เรียกข้อมูลที่บันทึกกลับมาใช้งาน

จาก วิกิตำรา

เมื่อกลับเข้าสู่โปรแกรมนำเสนออีกครั้งหนึ่ง แล้วต้องการที่จะเรียกงานที่บันทึกไว้กลับมาแก้ไข หรือปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ สามารถทำได้ ดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง File>Open (แฟ้ม>เปิด) หรือเลือก จากแถบเครื่องมือ หรือกดปุ่ม
  2. ระบุตำแหน่งเก็บงานที่ต้องการเปิดในช่อง Lookin: (มองหาใน)
  3. คลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเปิดไฟล์งานที่เลือกไว้

TIP

โปรแกรมนำเสนอจะแสดงชื่อไฟล์ที่เราเพิ่งปิดอยู่ในเมนู File (แฟ้ม) เพราะฉะนั้นถ้าไฟล์ที่เราต้องการเปิดเป็นไฟล์ที่เคยเรียกใช้มาก่อนไม่นาน ให้ลองหาชื่อไฟล์นั้นใน Recent Documents (เอกสารปัจจุบัน) ถ้าพบชื่อไฟล์นั้น ก็ให้คลิกเมาส์เปิดไฟล์ได้เลย ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วกว่า