ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปิดโปรแกรม Math

จาก วิกิตำรา

เนื่องจากสมการคณิตศาสตร์มีสัญลักษณ์พิเศษมากมาย เราจึงใช้วิธีปกติในการพิมพ์ข้อความจาก Writer โดยตรงเพื่อเขียนสมการไม่ได้ แต่ต้องใช้โปรแกรม Math เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่สำหรับเขียนสมการคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ การเปิดโปรแกรม Math ขึ้นมาใช้งานมีวิธีดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]