ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Page Preview

จาก วิกิตำรา

การเลือก File>Page Preview (แฟ้ม>ตัวอย่างหน้ากระดาษ) จะแสดงตัวอย่างเอกสารบนหน้าจอที่เหมือนพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทุกประการ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนสั่งพิมพ์จริง ทำให้ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ โดยที่เราสามารถคลิกปุ่ม เพื่อย่อ/ขยายมุมมอง และคลิกปุ่ม เพื่อกลับไปมุมมองปกติ


สำหรับความหมายของปุ่มต่างๆ ในแถบเครื่องมือ Page Preview มีดังนี้


กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ในหน้าต่าง Page Preview โดยคลิกที่ Print Option Page View) ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม (Print Option Page View) เพื่อกำหนดหน้ากระดาษ# กำหนดรูปแบบหน้ากระดาษ โดยค่าที่เรากำหนดได้มีดังต่อไปนี้

Distribution (การแจกแจง) คือการกำหนดหน้ากระดาษว่าเราจะพิมพ์ เอกสาร โดยแบ่งพื้นที่ของกระดาษมีกี่หน้า ค่ามีดังนี้

• Row (แถว) กำหนดว่าจะให้พิมพ์เอกสารหน้าหนึ่งใช้กี่แถว

• Column (คอลัมน์) กำหนดว่าเอกสารหน้าหนึ่งใช้กี่คอลัมน์

Margins (ระยะขอบ) กำหนดระยะขอบกระดาษโดยคลิกเมาส์กำหนด ในช่อง

• Top ขอบด้านบน

• Botton ขอบด้านล่าง

• Left ขอบด้านซ้าย

• Right ขอบด้านขวา

Spacing (ระยะห่าง) คือกำหนดระยะห่างของกระดาษ ค่าที่เรากำหนดมีดังนี้

• Horizontal (แนวนอน) กำหนดความห่างระหว่างแถว มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

• Vertically (แนวตั้ง) กำหนดความห่างระหว่างคอลัมน์ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

Format (รูปแบบ) กำหนดว่าเราจะพิมพ์เอกสารออกมาในแนวตั้ง หรือแนวนอน# หลังจากที่ได้ตั้งค่าหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม