โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การขีดเส้นตาราง

จาก วิกิตำรา

การขีดเส้นตารางจะช่วยให้งานดูมีระเบียบมากขึ้น และสามารถแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ได้อย่างชัดเจน โดยปกติ Calc จะมีเส้นประขีดระหว่างทุกเซลล์อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เราต้องการให้มีการขีดเส้นที่ชัดเจนก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการขีดเส้นใหม่
  2. คลิกเลือก จากแถบเครื่องมือ
  3. คลิกเลือกลักษณะการขีดเส้นที่ต้องการใช้กับเซลล์ที่เลือก

ถ้าเราต้องการยกเลิกเส้นตารางในงานของเราให้ลบเส้นตารางได้ โดยใช้ขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่ในขั้นตอนที่ 3 คลิก (ไม่มีการขีดเส้นตาราง) NOTE

เราสามารถขีดเส้นตารางได้โดยเลือก Format>Cells (รูปแบบ>Cells) จากหน้าต่าง Format Cells ให้เราไปที่แท็บ Border (เส้นขอบ) ซึ่งมีรายละเอียดที่เราสามารถกำหนดได้มากกว่าที่มีในปุ่ม

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]