ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างสรุปภาพนิ่ง

จาก วิกิตำรา

ในการสรุปภาพนิ่ง จะหมายถึง การรวบรวมชื่อเรื่อง (Title) ของแต่ละสไลด์ที่เราได้กำหนดลงในสไลด์แผ่นเดียว ซึ่งการสรุปภาพนิ่งนี้จะเป็นบันทึกย่อที่ใช้เก็บข้อมูลที่เราต้องการอ้างถึงในระหว่างการนำเสนอ ดังตัวอย่างเราจะสร้างสไลด์ต่างๆ ที่มีชื่อเรื่อง จากนั้นให้สร้างสรุปภาพนิ่ง ดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]