โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กราฟกับการนำเสนองาน

จาก วิกิตำรา

การใช้กราฟจะช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลทำได้ง่าย เพราะกราฟสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน เราสามารถเลือกใช้กราฟชนิดที่เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น ใช้กราฟแท่งแสดงยอดขายในแต่ละเดือน หรือใช้กราฟวงกลมแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย

เริ่มสร้างกราฟ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในหัวข้อนี้เราจะมาทราบถึงวิธีการสร้างกราฟกัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งกราฟ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถสร้างและปรับแต่งกราฟ โดยการเรียกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในแถบเครื่องมือ ดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]