โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การนำสูตรไปใช้ในงานเอกสาร

จาก วิกิตำรา

สูตรที่เราสร้างสามารถนำมาใช้ในงานเอกสารของโปรแกรม Writer และ Calc ได้อย่างง่ายๆ โดยเราต้องนำข้อความที่ใช้สร้างสูตรในโปรแกรม Math มาใช้


NOTE

• สำหรับการสร้างสูตรในโปรแกรม Calc ก็ใช้ขั้นตอนเหมือนกับตัวอย่าง

• เราสามารถดับเบิ้ลคลิกที่สูตรเพื่อทำการแก้ไขสูตรได้ในภายหลัง

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]