ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างบันทึกย่อ

จาก วิกิตำรา

หัวข้อที่เราจะพูดถึงต่อไปคือ การสร้างบันทึกย่อ ซึ่งการสร้างบันทึกย่อจากงานพรีเซนเตชั่น ที่เราสร้างขึ้นมานี้จะช่วยให้ผู้บรรยายสามารถจดจำลำดับหัวข้อในการบรรยาย และควบคุมเนื้อหารวมถึงเวลาในการบรรยายได้เป็นอย่างดี ในการสร้างบันทึกย่อมีขั้นตอนดังต่อไปนี้