ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ทำไมต้องใช้สูตร

จาก วิกิตำรา

หากเราพิมพ์จำนวนจริงแทนการใช้ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์แต่ละตัวในตาราง เราจะได้ผลลัพธ์การคำนวณเช่นเดียวกับที่ได้จากวิธีป้อนสูตรที่ได้กล่าวมา เช่น ใช้สูตร =35+18+23+30+60 แทนสูตร =C8+C9+C10+C11+C12 แต่การเขียนสูตรโดยการใช้ตำแหน่งอ้างอิงของเซลล์จะดีกว่าการใช้ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละเซลล์โดยตรง เพราะเมื่อค่าที่เป็นตัวตั้งในสูตรเปลี่ยนไป ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ

เช่น ถ้าเราใช้สูตร =C8+C9+C10+C11+C12 เมื่อค่าในเซลล์ C8 เปลี่ยนจาก 35 เป็น 30 เราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เพราะ Calc จะนำสูตรไปคำนวณใหม่เมื่อค่าในเซลล์ที่สูตรใช้เป็นตัวตั้งเปลี่ยน แต่ถ้าเราใช้สูตร =35+18+23+30+60 ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่ผลรวมของเซลล์ที่ถูกต้องอีกต่อไป เพราะค่าในเซลล์ C8 ไม่ใช่ 35 แล้ว