ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

จาก วิกิตำรา

ใน Writer เราสามารถกำหนดให้แสดงหัวกระดาษ (Header) และท้ายกระดาษ (Footer) เพื่อชื่อแสดงชื่อบท ลำดับหน้า วันที่ หรือโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทก็ได้ นอกจากนั้นยังปรับรูปแบบได้ตามต้องการ เช่น กำหนดให้แสดงหัวกระดาษ และท้ายกระดาษเฉพาะหน้าแรกของเอกสาร หรือให้แสดงเฉพาะหน้าคู่หรือหน้าคี่ เป็นต้น

  1. เลือก Insert>Header>Default (แทรก>หัวกระดาษ>ค่าปริยาย) เพื่อใส่ข้อความที่หัวกระดาษ
  2. จะแสดงขอบเขตของส่วนหัวกระดาษ ให้เราพิมพ์ข้อความหรือใสกราฟิกได้
  3. เลือกเมนูคำสั่ง Insert>Footer>Default (แทรก>ท้ายกระดาษ>ค่าปริยาย) เพื่อใส่ข้อความที่ท้ายกระดาษ
  4. จะแสดงขอบเขตของส่วนท้ายกระดาษ ให้เราพิมพ์ข้อความหรือใสกราฟิกได้