ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แนะนำฟังก์ชั่นที่สำคัญ

จาก วิกิตำรา

Calc มีฟังก์ชั่นการคำนวณมากมาย แต่คงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบทุกตัว จึงขออธิบายเฉพาะฟังก์ชั่นที่มีความสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในงานทั่วไป (หากเราต้องการรายละเอียดการใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมขอแนะนำให้ศึกษาได้จาก Help)

ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชั่น Average MAX และ MIN หายอดขายเฉลี่ยในไตรมาส 1 ยอดขายสูงสุด และยอดขายต่ำสุด โดยนำยอดขายรวมในแต่ละเดือนมาใช้ในการคำนวณ

ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

IF ทดสอบเงื่อนไขที่กำหนดและเลือกคำตอบที่ถูกต้อง รูปแบบการใช้งาน


ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชั่น IF ตัดเกรดนักเรียนวิชาเลขโดยดูจากคะแนนที่ได้ คำสั่ง IF ที่ใช้ซ้อนกัน เพราะมีการกำหนดหลายเงื่อนไขซ้อนกัน ดังนี้

ฟังก์ชั่นทางสถิติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จากตัวอย่างที่ผ่านมา เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น COUNTA หาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่สอบ และใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF โดยมีเงื่อนไขว่า ให้หานักเรียนที่เรียนอ่อน คะแนนไม่ถึง 70 คะแนน เพื่อเรียกพบตัว NOTE

สำหรับการนับจำนวนนักเรียนในตัวอย่าง ถ้าเราใช้ฟังก์ชั่น COUNT แทนฟังก์ชั่น COUNTA จะทำให้การนับผิดพลาด เพราะฟังก์ชั่นนี้จะนับเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูลตัวเลขเท่านั้น ซึ่งจากลักษณะการใช้ฟังก์ชั่น COUNTA ในตัวอย่าง =COUNTA(B3:B7) เป็นการสั่งให้ Calc นับจำนวนเซลล์ที่บันทึกข้อมูลรายชื่อนักเรียนซึ่งข้อมูลนี้ไม่ใช่ตัวเลข ดังนั้นถ้าเราใช้ฟังก์ชั่น =COUNT(B7:B7) แทนจะได้ผลลัพธ์เป็น 0 ซึ่งผิด

ฟังก์ชั่นทางการเงิน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้ฟังก์ชั่น PMT คำนวณหาจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนชำระรถยนต์มูลค่า 280,000 บาทในแต่ละเดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]