ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดทำสารบัญ

จาก วิกิตำรา

ในการสร้างหน้าสารบัญ (Table of Contents) โปรแกรมจะดึงเอาส่วนของข้อความที่เรากำหนดสไตล์ไว้มาเป็นสารบัญให้โดยอัตโนมัติ โดยก่อนอื่นเราจะต้องไปกำหนดสไตล์นี้ในเอกสารของเราก่อน จากนั้นจึงสั่งให้โปรแกรมสร้างหน้าสารบัญได้

กำหนดสไตล์ในเอกสาร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สไตล์คือรูปแบบย่อหน้าสำเร็จรูปที่เรานำมาใช้ในเอกสารของเราได้ ซึ่งในการสร้างสารบัญนั้นโปรแกรม Writer จะดึงหัวข้อต่างๆ ในเอกสารที่ได้ถูกกำหนดสไตล์ไว้มาเป็นสารบัญโดยอัตโนมัติ

สำหรับการกำหนดสไตล์ให้กับหัวข้อต่างๆ ในเอกสารทำได้ ดังนี้

ปรับสไตล์ย่อหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราปรับแต่งสไตล์ย่อหน้าได้โดยคลิกขวาชื่อสไตล์ที่ต้องการปรับในหน้าต่าง Style and Formatting เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Paragraph Style ซึ่งมีแท็บต่างๆ ให้เรากำหนดได้ ดังตัวอย่างที่แท็บ Font เรากำหนดรูปแบบตัวอักษรสำหรับภาษาอังกฤษ (Western text font) และภาษาไทย (CTL font) ใหม่ ดังรูป ซึ่งจะมีผลกับหน้าเอกสารที่เรากำหนดสไตล์นี้ไว้

สร้างหน้าสารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หลังจากที่เราได้กำหนดสไตล์ให้กับหัวข้อต่างๆ ในเอกสารแล้ว ต่อไปเราจะสร้างหน้าสารบัญ ดังนี้

  1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่เราต้องการแทรกหน้าสารบัญ
  2. เลือก Insert>Indexes and Tables>Indexes and Tables (แทรก> ดัชนีและตาราง>ดัชนีและตาราง)
  3. ที่ Type เลือก Table of Contents เพื่อสร้างหน้าสารบัญ
  4. คลิกปุ่ม เราก็จะได้หน้าสารบัญตามที่กำหนด

หัวข้อที่แสดงนั้นจะมีลำดับตามลำดับสไตล์ที่กำหนด เช่น หัวข้อที่เรากำหนดเป็นสไตล์ Heading1 เมื่อแสดงในหน้าสารบัญจะมีลำดับสูงกว่าหัวข้อที่เรากำหนดสไตล์เป็น Heading2 เป็นต้น


เมื่อใดที่มีการแก้ไขหน้าสารบัญ ให้คลิกขวาที่บริเวณหน้าดัชนี และเลือก

Update Index/Table ปรับปรุงหน้าสารบัญนี้ใหม่

Edit Index/Table เปิดหน้าต่าง Insert Index/Table สำหรับแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าสารบัญนี้

Delete Index/Table ลบหน้าสารบัญนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]