ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การพิมพ์ซองจดหมาย

จาก วิกิตำรา

ในโปรแกรม Wirter มีเครื่องมือสร้างซองจดหมาย ทำให้เราสามารถกำหนดได้อย่างสะดวก และดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอีกด้วย

  1. เลือกเมนูคำสั่ง Insert>Envelope (แทรก>ซองจดหมาย) เพื่อสร้างซองจดหมายแบบอัตโนมัติ
  2. จะปรากฏหน้าต่าง Envelope ขึ้นมา ในช่อง Address (ผู้รับจดหมาย) ให้เราพิมพ์ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
  3. คลิกที่ช่อง Sender (ผู้ส่ง) ให้เราพิมพ์ชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง
  4. ต่อมาให้เราคลิกแท็บ Format (รูปแบบ) เพื่อกำหนดรูปแบบของจดหมาย
  5. กำหนดขนาดของซองจดหมาย
  6. กำหนดตำแหน่งการวางข้อความในจดหมาย สังเกตภาพแสดงตัวอย่างการจัดวางข้อความบนซองจดหมายในกรอบ Preview
  7. คลิกที่แท็บ Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกวิธีป้อนซองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์
  8. คลิกปุ่ม
  9. คลิกปุ่ม เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย