ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างกราฟ

จาก วิกิตำรา

กราฟจะเป็นการสร้างชิ้นงานที่เหมาะกับการนำไปใช้งานด้านวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล เพราะกราฟจะช่วยสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน เราสามารถเลือกใช้กราฟชนิดที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น ใช้กราฟแท่งแสดงยอดขายในแต่ละเดือน หรือใช้กราฟวงกลมแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย


สำหรับส่วนประกอบของกราฟ มีดังนี้


เริ่มต้นในการสร้างกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการสร้างกราฟ เราจะใช้ฟังก์ชั่นในการแทรกวัตถุที่เป็นกราฟเข้ามาช่วย โดยในฟังก์ชั่นการใช้งานของกราฟก็จะประกอบด้วยคำสั่งจำนวนมาก ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างกราฟโดยเฉพาะ ดังนี้


  1. เลือกเมนูคำสั่ง Insert>Chart (แทรก>แผนภูมิ) หรือคลิกเมาส์ปุ่ม (Chart) เพื่อสร้างกราฟ
  2. เข้าสู่หน้าจอการสร้างกราฟ โดยโปรแกรมจะสร้างกราฟด้วยค่าเบื้องต้นมาให้เราเป็นตัวอย่าง
  3. คลิกเมาส์ปุ่ม (Chart Data Table) เพื่อกรอกข้อมูล
  4. ปรากฏหน้าจอที่เป็นตารางสำหรับกรอกข้อมูลของกราฟ ให้เราคลิกเลือกช่องเซลล์ที่ต้องการจะกรอกข้อมูล จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลลงในช่องเซลล์ และกด <Enter>


• หากตารางข้อมูลมีจำนวนแถวหรือคอลัมน์น้อยเกินไป ให้เราคลิกปุ่ม (Insert Row) เพื่อเพิ่มจำนวนแถว และปุ่ม (Insert Column) เพื่อเพิ่มจำนวนคอลัมน์


• หากตารางข้อมูลมีจำนวนแถวหรือคอลัมน์มากเกินไป ให้เราคลิกปุ่ม(Delete Row) เพื่อลดจำนวนแถว และปุ่ม (Delete Column) เพื่อลดจำนวนคอลัมน์


  1. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เราคลิกปุ่มปิดหน้าต่างโดยคลิกเมาส์ที่ (Close) ที่อยู่ด้านขวามุมบนของตาราง
  2. แสดงกราฟที่สร้างตามค่าข้อมูลที่เราได้กรอกลงไปในช่องเซลล์ คลิกเมาส์บริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานปกติ

NOTE


หากเราต้องการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของกราฟที่สร้างไว้ ก็สามารถทำได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่รูปกราฟเพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานของกราฟ แล้วคลิกเมาส์ปุ่ม (Chart Data Table) จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลของกราฟลงในตารางข้อมูล

เปลี่ยนชนิดของกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การแสดงข้อมูลผ่านแผนภูมิกราฟนั้น เราควรจะเลือกชนิดของกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลของเรา เช่น แสดงสถิติก็ควรเลือกแบบเชิงเส้น หรือแสดงข้อมูลปริมาณก็ควรเลือกแบบพื้นที่ เป็นต้น เราสามารถเลืำดำดดดดดดดำกหกดอกชนิดของกราฟเพื่อจะนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสม โดยดับเบิ้ลคลิกบนกราฟ และคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Chart Type) จะปรากฏหน้าต่าง Chart Type จากนั้นให้เราเลือกชนิดของกราฟที่ต้องการ


ตกแต่งกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถทำให้กราฟที่สร้างขึ้น ดูเข้าใจง่ายและสวยงามมีสีสัน โดยการเพิ่มและปรับแต่งลักษณะต่างๆ ของกราฟลงไป


แสดงเส้นกริด และคำอธิบายกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใส่เส้นกริด และคำอธิบายกราฟ จัดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อมูลที่เรานำเสนอได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเราสามารถกำหนดให้มีการแสดงเส้นกริด และคำอธิบายกราฟได้ โดยดับเบิ้ลคลิกบนกราฟ และคลิกเมาส์ที่ปุ่ม


ใส่ชื่อกราฟ และชื่อแกน

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถใส่ชื่อกราฟและชื่อแกนได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่กราฟ จากนั้นให้เราเลือกเมนูคำสั่ง Insert>Title (แทรก>ชื่อเรื่อง) จะปรากฏหน้าต่าง Title จากนั้นตั้งชื่อกราฟที่ช่อง Title ตั้งชื่อแกนที่ช่อง X axis และ Y axis ตามต้องการ


ปรับแต่งชื่อกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากเราต้องการให้ชื่อกราฟมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ก็สามารถปรับชนิดตัวอักษร ทำตัวหนา ตัวเอียงได้ตามต้องการ โดยคลิกเมาส์ขวาที่ข้อความและเลือก Object Properties (คุณสมบัติวัตถุ) จะปรากฏหน้าต่าง Title จากนั้นให้เลือกแท็บ Characters และกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร ได้แก่ ชนิดของตัวอักษร และขนาดของตัวอักษรที่ต้องการ


**สามารถใช้วิธีนี้กับส่วนประกอบอื่นในกราฟได้ด้วย**