ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขอย่างเจาะจง

จาก วิกิตำรา

เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขได้อีกวิธีหนึ่ง โดยการเลือกเมนู Format>Cells (รูปแบบ>Cells) ก็จะปรากฏหน้าต่าง Cell Attributes (คุณลักษณะเซลล์) จากนั้นเลือกแท็บ Numbers (ตัวเลข) เพื่อเข้าไปกำหนดรูปแบบตัวเลขที่ต้องการอย่างเจาะจงได้ เช่น ให้มีเครื่องหมาย ฿ นำหน้า หรือแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบเป็นสีแดง มีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกข้อมูลที่ต้องการกำหนดรูปแบบให้ใหม่
  2. เลือก Format>Cells (รูปแบบ>Cells)
  3. เลือกรูปแบบการแสดงตัวเลขในกรอบ Category (หมวดหมู่) เช่น ให้แสดงเป็น เปอร์เซนต์ % (Percent) หรือแบบที่มีสกุลเงินนำหน้า (Currency) เป็นต้น
  4. กำหนดรายละเอียดการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น จำนวนหลักทศนิยม การใช้สีแดงเมื่อจำนวนติดลบโดยช่องตัวอย่างจะแสดงตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่เลือกให้เห็นในกรอบด้านขวามือ

ในตัวอย่าง เมื่อเราได้กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขในขั้นตอนที่ 3 เป็นแบบสกุลเงิน (Currency) เราจะต้องกำหนดว่า

• จะใช้จำนวนทศนิยมกี่หลักในช่อง Decimal Places (จำนวนทศนิยม)

• จะแสดงค่าที่เป็นลบอย่างไร # คลิกเมาส์ปุ่ม รูปแบบการแสดงตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนด สำหรับรูปแบบการแสดงตัวเลขต่างๆ ที่เราเลือกใช้ได้จากหัวข้อ Category ในแท็บ Number มีความหมาย ดังนี้