ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นลูกศร

จาก วิกิตำรา

ในการวาดเส้นลูกศรในโปรแกรม Impress เราจะใช้ จากแถบเครื่องมือการวาดเส้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้