โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นลูกศร

จาก วิกิตำรา

ในการวาดเส้นลูกศรในโปรแกรม Impress เราจะใช้ จากแถบเครื่องมือการวาดเส้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]