ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขสูตรคำนวณ

จาก วิกิตำรา

เราสามารถแก้ไขสูตรคำนวณในเซลล์ได้โดยตรง

  1. ดับเบิลคลิกเซลล์ที่มีสูตรคำนวณที่เราต้องการแก้ไข Calc จะแสดงสูตรที่ใช้แทนผลลัพธ์ และแสดงองค์ประกอบต่างๆ ในสูตรด้วยสีที่แตกต่างกัน และถ้าสูตรคำนวณนั้นมีการอ้างอิงเซลล์อื่นในตาราง เซลล์ที่ถูกอ้างอิงเหล่านั้นจะมีกรอบสีล้อมรอบด้วย
  2. ให้เราทำการแก้ไขสูตรเสร็จแล้วกด โปรแกรม Calc จะคำนวณสูตรนั้นใหม่และแสดงผลลัพธ์ที่ได้

เทคนิคการแก้ไขสูตรคำนวณ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการแก้ไขสูตรคำนวณเราสามารถดับเบิลคลิกองค์ประกอบที่ต้องการเปลี่ยน เพื่อแก้ไขเฉพาะค่านั้นในสูตรได้ เช่น ถ้าเราป้อนสูตรคำนวณหาผลรวมจำนวนสินค้าที่ขายในเซลล์ C13 ผิดจาก =C8+C9+C10+C11+C12 เราป้อนเป็น =C8+D9+ C10+C11+C12 แทน มีวิธีที่เราสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

  1. ดับเบิลคลิกเซลล์ที่มีสูตรคำนวณที่เราต้องการแก้ไข Calc จะแสดงสูตรที่ใช้
  2. แดรกเมาส์เลือกองค์ประกอบในสูตรที่เราต้องการเปลี่ยน (ในตัวอย่างเราต้องการแก้ไขสูตร =C8+D9+C10+C11+C12 เป็น =C8+C9+C10+C11+C12 ให้แดรกเมาส์ที่ D9 จะมีแถบดำปรากฏเหนือ D9
  3. เปลี่ยนองค์ประกอบในสูตรที่เราเลือก โดยอาจพิมพ์การแก้ไขเข้าไปโดยตรง ซึ่งจะถูกนำมาแทนที่ส่วนที่เป็นแถบดำ ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเซลล์ที่อ้างอิงให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ใหม่ในตารางได้เลย (ดังตัวอย่างเราต้องการเปลี่ยนค่า E5 ในสูตรเป็น D5 หลังจากที่เราได้แดรกเมาส์ให้มีแถบดำอยู่เหนือ E5 ให้คลิกเมาส์เซลล์ D5 เพื่อนำมาแทนในสูตร)
  4. องค์ประกอบในสูตรที่เราเลือกจะเปลี่ยนไปตามต้องการ
  5. กด เมื่อแก้ไขสูตรเสร็จสิ้น

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]