ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/สร้างรูปด้วยตัวเราเอง

จาก วิกิตำรา

เราสามารถใช้แถบเครื่องมือวาดรูป ใน Calc วาดรูปง่ายๆ ได้ โดยรูปที่วาดนั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับรูปภาพ คือจะไม่อยู่ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งแต่เป็นรูปที่แปะอยู่บนแผ่นงานเท่านั้น ดังนั้นการย้ายหรือปรับแต่งรูปที่วาดจึงไม่มีผลกับข้อมูลในตารางแต่อย่างใด

ในการวาดรูปและใช้แถบเครื่องมือ Drawing ซึ่งเราเปิดได้ โดยเลือก View>Toolbars>Drawing (มุมมอง>แถบเครื่องมือ>งานวาด)

แถบเครื่องมือ Drawing มีคำสั่งสำหรับใช้วาดรูปดังนี้

การวาดเส้น

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากเราต้องการเพิ่มหัวลูกศรให้กับเส้นตรงที่ได้วาดขึ้นมา ให้คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเลือกลักษณะหัวลูกศรได้


เปลี่ยนลักษณะเส้น

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คลิกเมาส์เลือกเส้น จากนั้นคลิกปุ่ม และเลือกลักษณะของเส้นตรงที่ต้องการ หากต้องการปรับขนาดเส้นให้คลิกปุ่ม และระบุขนาดของเส้นตรงที่ต้องการ

ปรับแต่งเส้นตรง และหัวลูกศรตามสัดส่วนที่กำหนดเอง

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเปลี่ยนแปลงขนาดของเส้นตรง และหัวลูกศร ทำได้โดยคลิกเมาส์เลือกลูกศรและคลิกปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Line (เส้น) จากนั้นเลือกปรับแต่งลักษณะเส้น และหัวลูกศรที่ต้องการและคลิกปุ่ม

การวาดรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม/วงรี

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทำได้โดยคลิกเมาส์เลือก เพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยม หรือ เพื่อวาดรูปวงกลมและวงรี จากนั้นคลิกเมาส์ตำแหน่งจุดเริ่มของรูปและแดรกเมาส์วาดรูปจนได้สัดส่วนที่ต้องการ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งลักษณะของรูปได้ โดยเลือกในส่วนเครื่องมือเพื่อการปรับแต่งรูปวาดที่อยู่ทางด้านบน