โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มและลบแถว

จาก วิกิตำรา

เมื่อเราต้องการเพิ่มข้อมูลหรือลบข้อมูลในแถวนั้นๆ ก็สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

การเพิ่มและลบคอลัมน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการทำงานจริง นอกจากที่เราจะสามารถเพิ่มหรือลบแถวได้แล้ว เรายังสามารถที่จะเพิ่มหรือลบคอลัมน์ได้ด้วย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสลับแถวและคอลัมน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในกรณีที่เราพิมพ์ข้อมูลแล้วต้องการจะสลับแถวหรือคอลัมน์ เพื่อให้นำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]