ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับข้อมูลให้ชิดด้านบน กึ่งกลาง หรือด้านล่างช่องตาราง

จาก วิกิตำรา

ในการกรอกข้อมูลในตาราง เราสามารถกำหนดว่าจะให้ข้อมูลนั้นชิดขอบด้านบน ด้านล่าง หรือวางไว้กึ่งกลางของช่องตารางได้ โดยคลิกเซลล์ที่ต้องการ และกำหนดการจัดวางข้อความในตาราง โดยคลิกปุ่มในแถบเครื่องมือ Tables ดังนี้