ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตรึงแถวหรือคอลัมน์

จาก วิกิตำรา

ปัญหาหนึ่งที่เราจะพบเมื่อข้อมูลในตารางมีปริมาณมาก คือเมื่อเราเลื่อนจอภาพดูข้อมูลที่อยู่ทางซ้าย หรือล่างลงมา ก็จะไม่เห็นหัวข้อแถวหรือคอลัมน์นั้นว่าข้อมูลที่เราดูคืออะไร และต้องเลื่อนจอภาพสลับไปมา จึงจะเห็นทั้งข้อมูลและหัวข้อแถวหรือคอลัมน์นั้น วิธีแก้ปัญหาคือการสั่งตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่เป็นหัวข้อแถวหรือคอลัมน์ เพื่อไม่ให้เลื่อนหายไปจากจอภาพเมื่อเราเลื่อนดูข้อมูลทางซ้ายหรือล่างลงมา

  1. กำหนดแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการสั่งตรึง โดยให้คลิกเมาส์เลือกแถวข้างใต้แถวที่ต้องการตรึง หรือเลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางขวาคอลัมน์ที่ต้องการตรึง# เลือกคำสั่ง Window>Freeze (หน้าต่าง>Freeze) เพื่อสั่งตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่เลือก

หลังจากที่เราได้สั่งตรึงแถวหรือคอลัมน์ ถ้าเราเลื่อนจอภาพดูข้อมูลส่วนอื่น แถวหรือคอลัมน์ที่เราสั่งตรึงไว้จะไม่เลื่อนตาม ดังตัวอย่างในรูป


เมื่อใดที่เราต้องการยกเลิกการตรึงแถวหรือคอลัมน์ ให้เลือกคำสั่ง Windows> Freeze (หน้าต่าง>ตรึง) อีกครั้ง (จะเป็นการยกเลิกเครื่องหมายถูกเกิดขึ้นบนคำสั่ง Freeze) TIP

เมื่อเราต้องการตรึงทั้งแถวและคอลัมน์พร้อมกัน ก็ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่อยู่ข้างใต้แถว และทางขวาของคอลัมน์นั้น ดังตัวอย่างถ้าเราต้องการตรึงแถวที่เป็นหัวข้อในตาราง และคอลัมน์ที่แสดงชื่อสินค้า ให้เราเลือกเซลล์ดังรูป และใช้คำสั่ง Window>Freeze (หน้าต่าง>Freeze)

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]