ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใส่ข้อมูลในตาราง

จาก วิกิตำรา

การใส่ข้อมูลในตารางที่สร้างนี้ เราจะทำในมุมมอง Table Data ที่เป็นมุมมองที่เราจะใช้ในการทำงานกับข้อมูลในตารางได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในตาราง เป็นต้น

การเข้าสู่มุมมอง Table Data ให้เราทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ส่วนประกอบต่างๆ ในมุมมอง Table Data[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มุมมอง Table Data จะแสดงข้อมูลในตารางในลักษณะแถวและคอลัมน์ โดยแถวจะเป็นเรคอร์ดแต่ละเรคอร์ด คอลัมน์จะเป็นฟิลด์แต่ละฟิลด์ โดยเรียงลำดับฟิลด์เหมือนกับที่เรากำหนดในมุมมอง Table Design และเราจะเรียกช่องแต่ละช่องในตารางว่า เซลล์ (Cells)

ส่วนประกอบต่างๆ ในมุมมอง Table Data จะเป็นดังรูป


Record Selector จะใช้ในการเลือกเรคอร์ดแต่ละเรคอร์ดในตาราง เมื่อเราคลิกเมาส์ที่ปุ่มนี้แล้ว จะขึ้นแถบสีดำเลือกเรคอร์ดนั้นอยู่

Record Navigator จะใช้ในการไปยังเรคอร์ดที่ต้องการ มีรายละเอียดการใช้งานปุ่มต่างๆ ดังนี้

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดก่อนหน้าเรคอร์ดปัจจุบัน 1 เรคอร์ด

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดหลังจากเรคอร์ดปัจจุบัน 1 เรคอร์ด

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดแรกสุดของตาราง

• ปุ่ม ใช้ในการเลื่อนไปยังเรคอร์ดสุดท้ายของตาราง

• ปุ่ม ใช้ในการเพิ่มเรคอร์ดใหม่

เพิ่มเรคอร์ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเพิ่มเรคอร์ดลงในตาราง ให้กดแป้นลูกศรซ้ายขวาเลื่อนไปมาระหว่างฟิลด์ต่างๆ ในเรคอร์ดปัจจุบันและพิมพ์ข้อมูลลงไป ถ้าต้องการไปยังเรคอร์ดอื่นให้กดแป้นลูกศรขึ้น-ลงเพื่อไปมาระหว่างเรคอร์ด ดังรูป

แก้ไข เลือก และลบเรคอร์ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แก้ไขเรคอร์ด: เลื่อนไปเรคอร์ด และฟิลด์ที่ต้องการแล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไป


เลือกเรคอร์ด: คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Record Selector ที่อยู่ข้างหน้าเรคอร์ดนั้น โดยสามารถเลือกได้ครั้งละหลายเรคอร์ด เมื่อเลือกแล้วเรคอร์ดนั้นจะเป็นสีดำทั้งแถว

ลบเรคอร์ด: ให้คลิกเมาส์ที่เมนู Edit>Delete Record (แก้ไข>ลบแถว) แล้วจะปรากฏหน้าต่างถามยืนยันการลบ ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เรคอร์ดที่เลือกไว้จะหายไป

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]