ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกสิ่งที่ทำผิดพลาด

จาก วิกิตำรา

หากเราใช้คำสั่งผิดก็ให้ใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกคำสั่งที่ได้กระทำไปครั้งล่าสุดได้ เช่น ถ้าเราสั่งลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจก็ให้คลิกเมาส์เลือก ในแถบเครื่องมือทันที ข้อมูลที่ถูกลบไปจะถูกคืนกลับมา (แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ต้องการยกเลิกคำสั่งนั้นหลังจากที่ได้ใช้คำสั่ง Undo ไปแล้วให้คลิกเมาส์ที่ ทันทีเพื่อให้ข้อมูลกลับมาอยู่ในสภาพเดิม)

ในกรณีที่เราใช้คำสั่งผิดแต่ทราบภายหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วอีกหลายคำสั่ง เราจะต้องยกเลิกคำสั่งทั้งหมดที่ได้ทำหลังจากคำสั่งผิดนั้นก่อนจึงจะใช้ Undo ยกเลิกคำสั่งที่ต้องการได้ ซึ่งทำได้โดยการคลิกเมาส์ปุ่มไปเรื่อยๆ (แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้เพิ่ง Undo เราจะต้องคลิกเมาส์ปุ่ม ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทำซ้ำคำสั่งต่างๆ ที่เราได้สั่งยกเลิกไป)

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อดูรายการคำสั่งล่าสุดที่ Calc ได้บันทึกไว้
  2. เลือกคำสั่งที่ต้องการยกเลิก คำสั่งที่เลือกไว้จะถูกยกเลิก ดังตัวอย่างเป็นการยกเลิก 2 คำสั่งล่าสุดที่เราได้สั่งไป

NOTE

ลักษณะการยกเลิกคำสั่งในรายการจะต้องทำเป็นลำดับ โดยนับจากคำสั่งล่าสุดเสมอ เราไม่สามารถสั่งยกเลิกเฉพาะบางคำสั่งที่ไม่ได้รวมคำสั่งล่าสุดได้

ถ้าเราไม่ต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่ง Undo ไปทั้งหมด เราสามารถกลับไปสู่สภาพเดิมได้ทันทีโดยเลือกจากรายการที่แสดงข้างขวาปุ่ม

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม ค้างไว้ เพื่อดูรายการคำสั่งที่เราเพิ่งสั่งยกเลิก
  2. เลื่อนเมาส์เลือกคำสั่งทั้งหมดที่ต้องการให้กลับมาทำใหม่ ดังตัวอย่างเป็นการทำซ้ำ 2 คำสั่งล่าสุดที่เราได้สั่งยกเลิกไป

NOTE

ล่าสุดที่เราได้สั่งยกเลิกเสมอ เราไม่สามารถทำซ้ำเฉพาะบางคำสั่งที่ไม่ได้รวมคำสั่งล่าสุดได้ลักษณะการทำซ้ำคำสั่งในรายการ จะต้องทำเป็นลำดับโดยนับจากคำสั่ง