โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าใจรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน Calc

จาก วิกิตำรา

ข้อมูลที่บันทึกใน Calc จะถูกจัดเก็บในไฟล์ที่เรียกว่า ตารางงาน ซึ่งแต่ละสมุดงาน อาจประกอบด้วยแผ่นงานหลายหน้า โดยแผ่นงานแต่ละหน้านี้มีชื่อเรียกว่า แผ่นงาน

การมีหลายแผ่นงานในสมุดงานเดียว ทำให้เราสามารถจัดข้อมูลได้อย่างเป็นหมวดหมู่โดยแยกเก็บในแผ่นงานที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าเรามีตัวเลขยอดขายประจำไตรมาสที่ 1 เราสามารถแยกเก็บตัวเลขยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทไว้ในแผ่นงาน 3 แผ่นดังรูป โดยเมื่อ Calc บันทึกข้อมูล ข้อมูลในแผ่นงานเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์เดียวกัน

NOTE

ถึงแม้ในแต่ละสมุดงานจะสามารถเก็บแผ่นงานได้จำนวนมาก และแต่ละแผ่นงานสามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางได้มากถึง 256x32000 ช่อง แต่ไม่แนะนำให้เรานำข้อมูลทุกอย่างมาเก็บไว้ในสมุดงานเดียวกันแม้จะแบ่งเก็บในแผ่นงานย่อยก็ตาม เพราะถ้าสมุดงานมีขนาดใหญ่มาก จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้พื้นที่ในหน่วยความจำมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ Calc ทำงานช้าลง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้แยกเก็บข้อมูลในสมุดงานหลายสมุดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลักษณะของข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกัน

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]