โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างข้อความ

จาก วิกิตำรา

ข้อความ จัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชิ้นงาน ที่ช่วยสื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่างานของเรากำลังนำเสนอถึงอะไร และช่วยอธิบายความหมายของภาพที่สร้างขึ้นมา ก่อนที่จะลงมือสร้างข้อความกัน เราจะมารู้จักกับเครื่องมือสำหรับสร้างข้อความในแต่ละตัวกันดังนี้

สร้างข้อความลงในชิ้นงาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อเราต้องการที่จะสร้างข้อความประกอบในชิ้นงาน เพื่อสื่อความหมายของชิ้นงาน ก็สามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Text) จากนั้นให้เริ่มทำการพิมพ์ข้อความได้ตามขั้นตอนดังนี้

NOTE

ส่วนของข้อความที่เราสร้างขึ้นนั้น จะมีลักษณะเป็นกล่องข้อความ และจัดเป็นวัตถุแบบหนึ่ง ซึ่งเราสามารถทำการเลือก เคลื่อนย้าย หมุนปรับแต่งทิศทาง จัดตำแหน่ง หรือจัดเรียงได้เหมือนกับวัตถุอื่นๆ


กำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับข้อความแต่ละส่วน เพื่อความสวยงาม และเหมาะสมกับงานที่พิมพ์ โดยดับเบิ้ลคลิกที่กล่องข้อความ และลากเมาส์เลือกข้อความในส่วนที่ต้องการแก้ไข จากนั้นเลือกกำหนดชนิด และของตัวอักษรตามต้องการ

กำหนดข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถกำหนดลักษณะข้อความแบบอื่นๆ ได้อีก เช่น ทำเป็นตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ โดยเลือกข้อความที่ต้องการ และคลิกเมาส์เลือก


จัดข้อความอยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย และชิดขวา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โดยปกติข้อความในชิ้นงานจะถูกจัดชิดซ้ายกล่องข้อความ หากเราต้องการเปลี่ยนให้ข้อความถูกจัดอยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย หรือชิดขวาก็สามารถทำได้ โดยคลิกเมาส์เลือกข้อความ และคลิกเลือกรูปแบบของการจัดวางข้อความตามต้องการ ดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]