ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ส่วนประกอบของแผนภูมิ

จาก วิกิตำรา

การใช้แผนภูมิจะช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลทำได้ง่าย เพราะแผนภูมิสามารถสื่อความ หมายได้อย่างชัดเจน เราสามารถเลือกใช้แผนภูมิชนิดที่เหมาะกับข้อมูลที่ต้องแสดง เช่น ใช้แผนภูมิแท่งแสดงยอดขายในแต่ละเดือน หรือใช้แผนภูมิวงกลมแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย แผนภูมิประเภทต่างๆ

ใน Calc มีแผนภูมิหลายรูปแบบที่เราสามารถใช้ได้ โดยให้พิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอว่าเหมาะกับแผนภูมิประเภทใด

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]