ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้ายหรือชิดขวาในเอกสาร

จาก วิกิตำรา

โดยปกติข้อความที่เราพิมพ์จะถูกจัดชิดขวาเอกสารแต่เราเปลี่ยนให้ข้อความถูกจัดอยู่กึ่งกลางชิดซ้ายชิดขวาได้โดยรูปแบบการจัดข้อความที่เลือกจะมีผลต่อข้อความในทั้งย่อหน้า

  1. คลิกเมาส์เลือกย่อหน้าที่ต้องการจัดวางข้อความ
  2. คลิกเมาส์เลือกจากแถบเครื่องมือ

NOTE

การจัดวางข้อความนั้นจะอ้างอิงตามกั้นหน้าและกั้นหลังเป็นสำคัญ เช่น วางข้อความชิดขวา หมายถึง การวางข้อความให้อยู่ในแนวเดียวกับกั้นหลังที่อยู่ทางขวาของเอกสาร ซึ่งวิธีการจัดกั้นหน้าและกั้นหลังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป