ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักกับศัพท์ที่ใช้กันหน่อย

จาก วิกิตำรา

ในตารางต่อไปนี้ข้อมูลที่มีหัวข้อเดียวกัน เช่น รหัส ชื่อพนักงาน และตำแหน่ง ได้ถูกจัดให้อยู่ในคอลัมน์เดียวกันอย่างเป็นระเบียบ เราเรียกคอลัมน์เหล่านี้ว่า ฟิลด์ (Field) และเรียกข้อมูลแต่ละแถวว่า เรคอร์ด (Record) ดังนั้น ในตารางนี้จึงมี 6 ฟิลด์ ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อ นามสกุล อายุ เงินเดือน และฝ่าย และมีข้อมูลอยู่ 10 เรคอร์ด โดยที่ชื่อแต่ละฟิลด์จะอยู่ในแถวแรกของข้อมูล


รหัสสินค้า ชื่อ สกุล อายุ เงินเดื่อน ฝ่าย


418532 เอคุง แอล 32 12354 ต้อนรับ


418533 บีจัง เอ็ม 25 12534 บัญชี


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...


... ... ... ... ... ...

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]