ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขข้อความ

จาก วิกิตำรา

เริ่มต้นให้คลิกเลือกกล่องข้อความที่ต้องการ และคลิกเมาส์เลือกข้อความจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม จากนั้นให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้