ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกรอกข้อมูลและการเลื่อนเคอร์เซอร์

จาก วิกิตำรา

เมื่อได้ตารางในขนาดที่ต้องการแล้วต่อไปเราจะป้อนข้อมูลลงในตารางโดยคลิกตรงช่องตารางใดก็จะปรากฏเคอร์เซอร์ |ในช่องตารางให้พิมพ์ข้อมูลได้เลย


เมื่อต้องการป้อนข้อมูลในช่องอื่นๆ ในตาราง ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องนั้นโดยใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเลื่อนเคอร์เซอร์ก็ได้ ดังนี้


เมื่อป้อนข้อมูลในตารางเสร็จให้คลิกเมาส์ที่บริเวณนอกตาราง หรือใช้คีย์ลูกศรเลื่อนเคอร์เซอร์ออกนอกตารางก็ได้