โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แบ่งข้อความในเอกสารเป็นหลายคอลัมน์

จาก วิกิตำรา

แบ่งข้อความในเอกสารเป็นหลายคอลัมน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในการจัดรูปแบบข้อความในเอกสาร อาจมีการจัดเป็นหลายคอลัมน์ เช่น ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารทั่วไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์

 1. เลือกเมนูคำสั่ง Format>Columns (รูปแบบ>คอลัมน์)
 2. จะปรากฏหน้าต่างแสดงการแบ่งจำนวนคอลัมน์ กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการในที่นี้เลือกกำหนดเป็น 2 คอลัมน์
 3. คลิกเมาส์ปุ่ม OK ข้อความในเอกสารจะถูกแบ่งเป็นหลายคอลัมน์ตามที่เราได้เลือกไว้

ยกเลิกการแบ่งข้อความหลายคอลัมน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิธีการยกเลิกการจัดข้อความแบบหลายคอลัมน์ ทำได้โดยการเลือกเมนูคำสั่ง Format>Columns (รูปแบบ>คอลัมน์) เลือกรูปแบบคอลัมน์เช่นเดิมแต่ให้เลือกจำนวนคอลัมน์เพียงแค่คอลัมน์เดียวเท่านั้น


แสดงเลขลำดับและเครื่องหมาย Bullet หน้าข้อความ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สำหรับข้อความที่ประกอบด้วยหัวข้อ และลำดับรายการ จะต้องมีเลขลำดับหรือเครื่องหมาย Bullet หน้าแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดให้เป็นประเด็นที่ชัดเจนแยกออกจากข้อความส่วนอื่น ซึ่งแทนที่จะต้องพิมพ์เอง เราสามารถกำหนดให้โปรแกรมเติมให้เราได้โดยอัตโนมัติ ดังนี้

 1. เลือกข้อความที่เราต้องการใส่เลขแสดงลำดับหรือ Bullet
 2. คลิกปุ่มNumbering จะปรากฏเลขลำดับหน้าข้อความ หรือคลิกปุ่ม จะปรากฏ Bullet หน้าข้อความ

หลังจากที่เราได้กำหนดให้แสดงเลขลำดับ หรือ Bullet แล้วให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ท้ายหัวข้อสุดท้าย และกดคีย์ จะปรากฏตัวเลขลำดับหรือ Bullet ต่อไป จากจุดนี้ถ้าเรากด ก็จะเป็นการเพิ่มเลขลำดับ หรือ Bullet ในบรรทัดที่ขึ้นใหม่ให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราต้องการยกเลิกการใส่ตัวเลขลำดับให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการยกเลิกการแสดงลำดับตัวเลข หรือ Bullet
 2. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ซ้ำลงไปอีกครั้งเพื่อยกเลิกการแสดงเลขลำดับ (จะเห็นว่าลำดับตัวเลขยังคงนับต่อไป ยกเว้นบรรทัดที่เราเลือก) หรือคลิกเมาส์ปุ่ม อีกครั้งเพื่อยกเลิกการแสดง Bullet ในบรรทัดนั้น

เปลี่ยนวิธีแสดงเลขลำดับ และหน้าตาของ Bullet[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงเลขลำดับจาก 1,2,3 เป็น i, ii, iii หรือต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Bullet ที่ใช้อยู่เป็บแบบอื่น โดยอาจนำตัวอักษรหรือภาพมาใช้แทน ก็สามารถกำหนดได้เองตามต้องการ

 1. เลือกข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงเลขลำดับ หรือหน้าตาของ Bullet
 2. เลือกเมนูคำสั่ง Format>Bullets and Numbering (รูปแบบ>รายการ และรายการลำดับ) จะปรากฏหน้าต่างเลือกหน้าตาของ Bullet
 3. คลิกเมาส์เลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้ จะมีตัวอย่างการแสดงลำดับให้เราเห็น
 4. คลิกเมาส์ปุ่ม OK การแสดงเลขลำดับ หรือหน้าตา Bullet ในข้อความที่เลือกจะเปลี่ยนไป

TIP [แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จากหน้าต่าง Bullets and Numbering (ลำดับตัวเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) นอกจากสัญลักษณ์ Bullets ทั่วไปแล้ว เราสามารถเลือกสัญลักษณ์และตัวเลขนำหน้าแบบอื่นๆ ได้อีก โดยเลือกแท็บต่างๆ ดังนี้

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]