ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การบันทึกเอกสารเป็น PDF

จาก วิกิตำรา

ข้อดีของเอกสารประเภท PDF (นามสกุล .pdf) เอกสารจะคงสภาพการจัดหน้าเอกสาร ไม่มีปัญหาการแสดงผล ซึ่งสะดวกต่อการเผยแพร่เอกสารและแลกเปลี่ยนเอกสาร โดยการเปิดอ่านสามารถใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader รวมทั้ง PDF Reader ค่ายต่างๆ

ปัจจุบันได้มีการได้มีการนำไฟล์ PDF มาใช้อย่างกว้างขวาง และนิยมแนบไปกับอีเมล์หรือใช้เผยแพร่เอกสารให้กับผู้อื่นโดยไม่ต้องพิมพ์ให้สิ้นเปลืองกระดาษ ซึ่งเราสามารถแปลงเอกสารที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Writer ไปเป็น PDF ได้โดยใช้คำสั่ง File>Export as PDF (แฟ้ม>ส่งออกเป็น PDF) ซึ่งจะปรากฏจอภาพแสดงการตั้งค่าการส่งออก PDF ดังนี้

OpenOffice.org Export as PDF
OpenOffice.org Export as PDF

ตัวเลือกที่น่าสนใจ

แท็บ General

  1. Range การระบุหน้าเอกสารที่ต้องการส่งออก เช่น ส่งออกทุกหน้าของเอกสาร (All) หรือ ระบุหน้าที่ต้องการจากรายการ Pages เช่น 1-3, 5 ให้ส่งออกหน้า 1 ถึงหน้า 3 และหน้า 5 เป็นต้น
  2. Reduce Image Resolution การกำหนดความละเอียดของภาพ กรณีที่ส่งออกเอกสารเพื่อเผยแพร่ออนไลน์ ก็สามารถลดค่าความละเอียดเป็น 72 หรือ 150 ในขณะที่เอกสารที่ต้องการพิมพ์ก็ให้คงค่าที่ 300 dpi
  3. Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1) การกำหนดให้เอกสาร PDF บันทึกตามมาตรฐาน ISO 19005-1 โดยมากใช้กับเอกสารที่สิ้นกระแส และต้องการเก็บรักษาถาวร (Long-term Preservation)

แท็บ Security

  1. เป็นการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสาร เช่น การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิด การแก้ไข การสั่งพิมพ์ เป็นต้น


สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]