ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ภาพประกอบข้อมูล

จาก วิกิตำรา

ภาพที่แสดงในแผ่นงานมีความแตกต่างจากข้อมูล เพราะไม่ได้อยู่ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง แต่เป็นภาพที่ถูกนำมาแปะบนแผ่นงานเท่านั้น ดังนั้นรูปภาพกับข้อมูลในตารางจะไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือเราสามารถย้ายหรือปรับแต่งภาพได้โดยไม่มีผลกับข้อมูลแต่อย่างใด และถึงแม้รูปภาพจะบดบังข้อมูลในตาราง เราก็ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ตามปกติ มีขั้นตอนสำหรับนำภาพมาแสดงในแผ่นงานดังนี้

  1. เลือกเซลล์ที่ต้องการใช้เป็นจุดวางภาพ
  2. เลือกคำสั่ง Insert>Picture>From File...(แทรก>กราฟิก>จากแฟ้ม)
  3. ระบุตำแหน่งเก็บไฟล์ภาพที่ต้องการในกรอบ Look in
  4. คลิกเมาส์เลือกภาพที่ต้องการ
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อนำรูปภาพจากไฟล์ที่เลือกมาแสดงในแผ่นงาน

เคลื่อนย้ายตำแหน่งภาพ และปรับขนาดภาพ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งภาพได้โดยการคลิกเมาส์ที่ภาพ และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และกดคีย์ เพื่อจบขั้นตอน

ถ้าต้องการปรับขนาดภาพให้คลิก เมาส์ที่ภาพจะปรากฏสัญลักษณ์ ล้อมรอบขอบภาพ ให้คลิกเมาส์ที่ และลากปรับขนาดได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้กดคีย์ ก็จะเป็นการจบขั้นตอนการปรับขนาด