ข้ามไปเนื้อหา

โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การสร้างตารางข้อมูล

จาก วิกิตำรา

หลังจากที่เราได้รู้จักกับเครื่องมือการสร้างกราฟและตารางข้อมูลแล้ว ในหัวข้อนี้เราก็จะมาสร้างตารางข้อมูลเพื่อนำไปสร้างกราฟกัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


ส่วนประกอบต่างๆของกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หลังจากที่เราได้ทราบถึงวิธีการสร้างกราฟกันแล้ว ต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟกัน โดยที่ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟจะช่วยให้อ่านข้อมูลได้เข้าใจง่ายขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การแก้ไขตารางข้อมูล

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมื่อเราต้องการแก้ไขตารางก็ทำอย่างเดียวกัน คือ การคลิกที่เซลล์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นพิมพ์ค่าใหม่ลงไปแล้วกดคีย์

การเปลี่ยนชนิดของกราฟ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของกราฟได้ ตามรูปแบบของกราฟที่มีให้เลือกในโปรแกรมนำเสนอไดโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้